Fotoregistrering er en dokumentation af bygningernes tilstand inden bygge-/anlægsarbejderne går i gang.

Fotoregistrering


Bygninger er nogle gange nabo til større bygge-/anlægsprojekter. I den forbindelse kan bygningerne blive udsat for vibrationer. Der kan opstå tvivl om, hvorvidt disse vibrationer har været skadelige for bygningerne og evt. påført dem skader. For at undgå at der bliver en tvist mellem ejeren af en bygning og bygherren for bygge-/anlægsprojektet er det en god idé at fastholde og dokumentere bygningens tilstand før påbegyndelsen af bygge- og anlægnings arbejdet.

Den udførte fotoregistrering dokumenterer bygningernes tilstand inden bygge-/anlægsarbejderne går i gang og vil, hvis der konstateres skader efter anlægsarbejdet, kunne bruges til at fastslå om det udførte anlægsarbejde kan være skyld i skaden.

Fotoregistrering

103 foretager en fotoregistrering af de bygningsdele, der er udsat for vibrationer. Fotoregistreringen foretages altid udvendigt på bygninger, men kan også foretages indvendigt. Fotoregistreringen og vurderingen foretages af 103’s bygningssagkyndige personale.

fotoregistrering, fotoregistreringer

I kombination med fotoregistrering anbefaler vi at overvåge de vibrationsniveauer, bygningerne bliver udsat for under selve bygge-/anlægsprojektet. Det er også en ydelse som 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS tilbyder.

Vi udfører ligeledes udvidede inspektioner og registreringer af bygninger og anlæg i henhold til gældende standarder for vibrationer (SS 460 48 60).

Vibrationsmålinger

Vi har også kompetencer inden for:

Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside www.103.dk

www.103.dk