Vibrationsmålinger og fotodokumentation
103 Rådgivende Ingeniørselskab dokumenterer eksisterende skader på omgivelserne til anlægsprojekter og overvåger vibrationer så man undgår at der kommer erstatningskrav ved nye skader.

Hvis omkringliggende bygninger til et anlæggelsesprojekt, udsættes for kraftige vibrationer over længere tid, kan der opstå skader på bygningerne, f.eks. i form af revner eller sætninger. Der kan samtidig også opstå genepåvirkninger fra vibrationerne som f.eks. billeder, porcelæn og vinduer der klirrer.

Vi opsætter derfor online/realtime vibrationsmålere som overvåger, dokumenterer og lagrer data for vibrationspåvirkningerne igennem hele anlægsarbejdet samt giver alarm hvis definerede grænseværdier overskrides.

Vi arbejder ud fra:

  • DIN 4150, Teil 3.
  • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Det er altid en god ide at kombinere vibrationsmålinger med fotoregistrering så man undgår tvister om skader.

Vibrationsmåling

Vi fotoregistrerer nabobygninger og omgivelsers stadie før og efter gennemførelsen af anlægsarbejde, så man undgår tvister mellem bygherre og ejere, i forbindelse med skader.

Ud fra fotoregistreringen kan man vurdere om eksisterende skader er blevet forværret og om der er opstået nye skader.

Vi kan både fotoregistrere inde- og udendørs.

Det er altid en god ide at overvåge vibrationerne fra anlægsarbejdet så man undgår at overskride de gældende grænseværdier og dermed at der opstår nye skader på omgivelserne.

Fotoregistrering

Vi har også kompetencer inden for:

Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside www.103.dk

www.103.dk

En gene ved byggeri kan også være støj. Vi udfører derfor også permanente støjmålinger under anlægsfasen, samt analyserer og dokumenterer resultaterne efter gældende grænseværdier og retningslinjer.

Vores støjmålinger bliver udført med certificeret udstyr der regelmæssigt bliver vedligeholdt og kalibreret ved et eksternt godkendt laboratorium.

Vi er desuden certificerede af Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.

Læs mere om støjmålinger på vores hjemmeside www.103.dk.

Støjmålinger